Netwerk & Systeembeheer

Netwerk- en systeembeheer zijn de hoofdactiviteiten van onze onderneming. Wij verzorgen deze dienst omdat RIES weet dat de ICT infrastructuur cruciaal is voor iedere onderneming. RIES verricht proactief en preventief beheer en onderhoud aan de netwerken en systemen van onze klanten. Dit om vele storingen en problemen te voorkomen en u de tijd en zorgen te besparen.

Systeem en netwerkbeheer doen wij op basis van een servicecontract. In het servicecontract zijn systemen opgenomen die onder ons beheer vallen. In overleg met de klant wordt voor ieder systeem een maximale responstijd vastgesteld. Ontstaat er een probleem met het systeem dan zorgen wij ervoor dat het binnen de vastgestelde termijn verholpen wordt. Zo nodig leveren wij kosteloos vervangende apparatuur.

In het servicecontract zijn volgende diensten inbegrepen:

    o Continu monitoring van uw serversystemen
    o Alle beheer- en onderhoudwerkzaamheden
    o Dagelijks Off-line en Cloud back-up van all uw data
    o Maandelijks archief back-up van de servers en werkstations (op locatie)
    o Dagelijkse controle van de servers en back-up’s
    o Maandelijkse fysieke controle van de servers en werkstations incl. onderhoud
    o Helpdesk support en ondersteuning op afstand of op locatie
    o Kosteloos vervangende apparatuur bij grote problemen of defecte systemen
    o Geen rekening voor herstel of installatie werkzaamheden bij contract systemen
    o Geen voorrijkosten

 

Neem voor meer informatie over onze systeembeheer dienst(en) vrijblijvend contact met RIES op.